Showing 2 Result(s)
Мэдээлэл

БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАРЫН 2020 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ, БҮТЭЭЛЧ АЖЛУУД

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАН ЗЭВСЭГТ ХҮЧИНД ШИНЭ ТӨРЛИЙН ЦЭРЭГ БАЙГУУЛАГДАЖ, ЗАРИМ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛЛОО УИХ-ын чуулганы 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Зэвсэгт хүчний тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсанаар Монгол Улсын Зэвсэгт хүчин түүхэн хөгжлийнхөө явцад урьд байгаагүйгээр өргөжин хөгжих эрх зүйн зохицуулалттай болсон. …