Эх дэлхийд амар амгаланг сахиулах өндөр чадамж бүхий цэргийн багууд болон энхийг сахиулагчдийг бэлтгэх, сурган дадлагажуулах