НҮБ-ийн энхийг дэмжих болон олон улсын бусад ажиллагаанд оролцох цэргийн багуудын ажиллагааны өмнөх сургалт, бэлтгэл – Энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын болон хамтарсан сургалт, дадлага – НҮБ-ийн стандарт дамжаа, Энхийг дэмжих ажиллагааны хурал, зөвлөгөөн – Ажиллагааны туршлага, сургамжид үнэлэлт дүгнэлт хийх