Энхийг сахиулах, аюулгүй байдлыг сургалт, судалгааны тэргүүлэгч институт болох