АЖИЛГААНЫ ӨМНӨ БЭЛТГЭЛ СУРГАЛТУУД

Зэвсэгт хүчний сургалтын нэгдсэн төвд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Ирак, Косово, Исламын бүгд найрамдах Афганистан улс, Сьерра Леоне, Чад, Төв Африкийн бүгд найрамдах улс, Судан, Бүгд найрамдах Судан улсуудад энхийг дэмжих ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх 100 орчим цэргийн багийн ажиллагааны өмнөх сургалт,

“Хааны эрэлд”, Нүүдэлчин заан”, “Эрс шийдвэр”, “Зам” зэрэг энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын болон хамтарсан 50 гаруй удаагийн сургууль, НҮБ-ийн штабын офицерийн, ажиглагч офицерийн, сургагч багшийн зэрэг 30 орчим удаагийн дамжаанд давхардсан тоогоор 37000 гаруй гадаад, дотоодын цэргийн алба хаагчдыг сурган бэлтгээд байна.

НҮБ-ын ажиллагаа / UN peace operations

НАТО-ын ажиллагаа / NATO led operations

Олон улсын болон хамтарсан сургалт, дадлага / International and bilateral exercise

Хааны эрэлд / Khan Quest

Бусад / Other exercises

НҮБ-ын дамжаа, хурал семинар / Courses

Энхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын төв нь Нэгдсэн Үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагаа болон бусад ажиллагаанд бие даан үүрэг гүйцэтгэх оцицер ахлагч нарыг сургаж бэлтгэх зорилгоор дараах дамжааг зохион байгуулдаг.