СУРГАЛТ,БЭЛТГЭЛ

Энхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын төвийн 2019 оны байдалаар эдгээр дамжаануудыг зохион байгуулаад байна.

Сургагч багшийн дамжаа – 2019.04.1-19
“Хааны эрэлд’ 19” Олон улсын энхийг дамжих ажиллагааны сургууль – 2019.06.14-28
НҮБ-ын цэргийн ажиглагч офицерийн дамжаа – 2019.09 сард
НҮБ-ын штабын офицерийн дамжаа – 2019.10 сард.