ЧИГ ҮҮРЭГ

 

Монгол улсын Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабаас дэвшүүлж буй зорилт, бодлого, энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын болон хамтарсан сургалт, дадлага, Зэвсэгт хүчний цэргийн багуудын ажиллагааны өмнөх бэлтгэлийн сургалт, дадлагыг явуулах, ажиллагааны сургамжид дүн шинжилгээ хийж Зэвсэгт хүчний энхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын хөтөлбөр агуулгыг сайжруулан “дэлхийд үнэлэгдсэн” энхийг сахиулагчидыг бэлтгэхэд оршино.