АФГАНИСТАНД ХБНГУ-ТАЙ ХАМТРАН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ БАГ

      Афганистан улсад ХБНГУ-ын Зэвсэгт хүчинтэй хамтран үүрэг гүйцэтгэх мото буудлагын рот сургалт дадлага явуулж байна. Тус МБР нь Афганистан улсад Германы бүрэлдэхүүнд орж хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх бөгөөд одоогоор  манай улсаас тус улстай хамтран 6 ээлж үүргээ амжилттай гүйцэтгэсэн байна.

     Эдгээр цэргийн албан хаагчид нь ажиллагааны өмнөх бэлтгэл сургуульд ЗХ-ний сургалтын нэгдсэн төвд бэлтгэлээ ханган, үүрэг гүйцэтгэхэд бие болон мэдлэг чадвар, сэтгэл санааны хувьд бэлтгэгдэн сургагдаж байна. Нийт сар гаруй хугацаанд бэлтгэл сургууль явагдах бөгөөд Афганистан улсад одоо үүрэг гүйцэтгэж буй Монгол улсын цэргийн багтай холбоотой ажиллан тухайн газар орон, цагийн байдалтай ойртуулан дадлага сургуулийг явуулж байна.

Ажиллагааны өмнөх бэлтгэл сургалт явагдаж байна.

     ЗХЖШ-ын даргын тушаалаар Афганистан Улс дахь “Тогтвортой эрх чөлөө” Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох дэд хурандаа Түмэндэмбэрэл захирагчтай Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний цэргийн багийн V ээлж Зэвсэгт хүчний нэгдсэн сургалтын төвд 2011 оны 08 дугаар сарын 18-ны  өдрөөс эхлэн ажиллагааны өмнөх бэлтгэл сургалтад хамрагдаж байна. Энэ цэргийн багт “Артиллерийн сургалтын хөдөлгөөнт баг”-ийн 13 дугаар ээлжийн бие бүрэлдэхүүн багтаж байна.

     ”Тогтвортой эрх чөлөө“ Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох V ээлжийн бүрэлдэхүүнд Зэвсэгт хүчний 311 дүгээр ангийн ЭДАСТ-ийн  сургагч багш нар сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалт нь хүн нэг бүрийн бэлтгэл, тасаг салааны жигдрэл, цэргийн багийн жигдрэл гэсэн үе шаттайгаар явагдаж байгаа ба тэдэнд энхийг дэмжих ажиллагааны үндсэн арга техникүүд болон шалган нэвтэрүүлэх цэг дээрх ажиллагаа, эргүүлийн ажиллагаа болон ажиллагааны газар оронд гүйцэтгэх үндсэн үүрэгт нь шаардлагатай зарим сургалтыг зохион байгуулж байна.

ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНЫ СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН

МЭДЭЭЛЭЛ СҮЛЖЭЭНИЙ БҮЛЭГ

Saturday the 26th - ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨВ. Joomla 3 Templates